Municipal Institute Of LearningMILE - Municipal Institute Of Learning
  
  
  
  
Day 2.1-Sithole Mbanga-SACN.pdf
  
8/23/2013 1:51 PMJanice Moodley
Day 2.2-Sadesh Ramjathan-Treasury.pdf
  
8/23/2013 1:52 PMJanice Moodley
Day 2.3-Tsholofelo Molefe-Eskom.pdf
  
8/23/2013 1:52 PMJanice Moodley
Day 2.4-Enhancing Revenue Regeneration in Rural Municipalities.pdf
  
8/23/2013 1:52 PMJanice Moodley
Day 2.5-Natalie Zimmelman-SAICA.pdf
  
8/23/2013 1:53 PMJanice Moodley
Day 2.6-Cape Town.pdf
  
8/23/2013 1:53 PMJanice Moodley
Day 2.7-Umtshezi.pdf
  
8/23/2013 1:53 PMJanice Moodley
Day 2.8-Sogen Moodley-MILE.pdf
  
8/23/2013 1:54 PMJanice Moodley
Day 2.9-Kebone Masange-Newcastle Municipality.pdf
  
8/23/2013 1:54 PMJanice Moodley
Day 2.Session 5-ABSA.pdf
  
8/26/2013 10:59 AMJanice Moodley
Day 2.Session 5-SALGA CEO Concluding Remarks.pdf
  
8/26/2013 10:32 AMJanice Moodley